به گزارش خبرنگار گروه مشاورین جاوید، کارمزدهای بانکی، هزینه‌های اسمی برای تنظیم و نگهداری حساب‌های مختلف و خدمات معاملات جزئی مشتریان است که جهت پوشش هزینه‌های جاری و عملیاتی بانک‌ها تعریف شده است.
در بانک‌های قرض‌الحسنه تسهیلات اعطایی بدون سود و تنها در قبال دریافت کارمزد صفرتا چهار درصد پرداخت می‌شود و این کارمزد به پوشش هزینه‌های عملیاتی بانک‌های قرض‌الحسنه از قبیل تأمین و نگهداری زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری هزینه‌های جاری نگهداری شعب مانند نیروی انسانی، اجاره بها، تلفن، برق، گاز و … اختصاص پیدا می‌کند.
مبانی قانونی محاسبه و دریافت کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه
شورای پول و اعتبار در بخش‌نامه مورخ ۰۸/‏۰۷/‏۱۳۶۳‬ بانک‌ها را ملزم به دریافت کارمزد برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه کرده و نحوه دریافت این کارمزد و چگونگی اعطای قرض‌الحسنه را تبیین کرده که بر اساس آن در بند ۳ از یک هزار و بیست و چهارمین صورت‌جلسه شورای پول و اعتبار ذکرشده است که «کارمزد قرض‌الحسنه در ابتدای پرداخت قرض‌الحسنه و نیز در سال‌روزهای بعدی نسبت به مانده و مدت، از گیرنده تسهیلات دریافت شود».
در این صورت‌جلسه آمده است که به منظور تقسیط و وصول مبلغ قرض‌الحسنه اعطایی، سال‌های دوره بازپرداخت قرض‌الحسنه به جای 12 ماه، 11 ماه در نظر گرفته می‌شود و در هر سال یک قسط برای وصول کارمزد اختصاص می‌یابد، به طور مثال برای قرض‌الحسنه اعطایی با دوره بازپرداخت 36 ماهه مبلغ قرض‌الحسنه در 33 قسط، (مبلغ هر قسط= ۳۳ ÷ مبلغ قرض‌الحسنه اعطایی) و کارمزد متعلقه در سه قسط اول، سیزدهم و بیست‌وپنج تقسیط و وصول می‌شود.
تفاوت نحوه محاسبه سود قرض‌الحسنه با تسهیلات عادی
باید در نظر داشت که فرمول نحوه محاسبه کارمزد وام قرض‌الحسنه متفاوت از فرمول محاسبه سود تسهیلات دیگر است. فرمول محاسبه سود تسهیلات برای تسهیلات غیر از قرض‌الحسنه تقریباً شبیه به هم و کاملاً متفاوت از کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه است؛ بنابراین اشتباهی که بسیاری از مشتریان و تسهیلات گیرندگان انجام می‌دهند این است که با فرمول‌های سایر تسهیلات دارای سود، کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه را محاسبه می‌کنند و با توجه به مغایرت پیش‌آمده فکر می‌کنند سیستم بانکی به آن‌ها دروغ گفته و سود تسهیلات آن‌ها بیشتر از چهار درصد است.
کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه بر اساس مانده وام دریافتی در پایان دوره سالیانه محاسبه می‌شود، نه بر مبنای مبلغ کل تسهیلات در تمامی سال‌های بازپرداخت اقساط آن.
بر این اساس کارمزد سال‌های مختلف تسهیلات قرض‌الحسنه از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
کارمزد سال اول (قسط ۱)=۱۰۰*۱۲/( تعداد ماه‌های سال) * (درصد کارمزد وام قرض‌الحسنه) * (مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه)
کارمزد سال دوم (قسط ۱۳)=(۱۰۰*۱۲/( تعداد ماه‌های سال) * (درصد کارمزد وام قرض‌الحسنه) * (مانده سال دوم تسهیلات قرض‌الحسنه)
کارمزد سال سوم (قسط ۲۵)=۱۰۰*۱۲/( تعداد ماه‌های سال) * (درصد کارمزد وام قرض‌الحسنه) * (مانده سال سوم تسهیلات قرض‌الحسنه)

نظرات

برای این مطلب نظری ارسال نشده است.

ارسال نظر