• از صفر تا صد وام

    وام چیست؟

    احتمالا همه ما به خوبی می دانیم که وام چیست و با معنای آن آشنا هستیم. اما اگر قرار باشد یک تعریف کلی لغوی برای آن بنویسیم جامع ترین تعریف احتمالا این خواهد بود که: «وام یعنی پول، ملک، کالا و یا هر نوع دیگری از دارایی که از جانب یک فرد یا سازمان به فرد یا سازمان دیگری پرداخته می شود و اصل پرداخت به همراه میزان مشخصی از سود طی زمان مشخص باز گردانده می شود.»

اهمیت تامین مالی برای پیمانکاران ساختمان در چیست؟

اهمیت تامین مالی برای پیمانکاران ساختمان در چیست؟

جذب سرمایه مورد نیاز برای شروع و توسعه کسب‌وکار از ابتدایی‌ترین گام‌ها برای آغاز هر فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود. با این حال این کار در برخی کسب‌وکارها و فعالیت‌ها اهمیت بیشتری خواهد داشت. چرا که ماهیت آنها به نحوی بوده که بدون نقدینگی لازم قادر به ادامه حیات خود نیستند. فعالیت ساخت‌وساز از جمله فعالیت‌های محسوب می‌شود که نقش تامین سرمایه در آنها بسیار حیاتی محسوب می‌شود و بدون نقدینگی لازم قادر به حیات خود نخواهند بود.