معیارهای انتخاب مشاور تامین مالی

معیارهای انتخاب مشاور تامین مالی

انتخاب یک مشاور تامین مالی گاهی سخت و پیچیده می‌شود. چراکه این فرد کسی است که دقیقا باید درباره حساس‌ترین نقطه کسب‌وکار شما، یعنی روش‌های تامین مالی، به شما مشاوره بدهد. بنابراین طبیعی است که افراد به دنبال مشاورینی با تجربه، متخصص و آشنا به منابع تامین مالی هستند. یک مشاور تامین مالی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که در این مقاله وب‌سایت گروه مشاوره سرمایه گذاری جاوید، به اختصار به بررسی آنها پرداخته‌ایم.