مفهوم هزینه سرمایه و نقش آن در تامین مالی چیست؟

مفهوم هزینه سرمایه و نقش آن در تامین مالی چیست؟

دنیای سرمایهگذاری و تامین مالی، فرایندها و اصطلاحات مختلفی دارد که برای فعالان این حوزه نیاز است با آنها آشنایی کامل داشته باشند. هر اندازه که با واژگان، تعاریف و فرایندهای مربوطه بیشتر تسلط داشت، بهتر میتوان در این حوزه موفق بود. هزینه سرمایه یکی از اصطلاحات رایج در حوزه اقتصاد، مدیریت، حسابداری و خصوصا سرمایهگذاری و حوزه تامین مالی به شمار میرود. در این نوشتار قصد داریم تا به مفهوم هزینه سرمایه و نقش آن در تامین سرمایه بپردازیم.