• از صفر تا صد وام

    وام چیست؟

    احتمالا همه ما به خوبی می دانیم که وام چیست و با معنای آن آشنا هستیم. اما اگر قرار باشد یک تعریف کلی لغوی برای آن بنویسیم جامع ترین تعریف احتمالا این خواهد بود که: «وام یعنی پول، ملک، کالا و یا هر نوع دیگری از دارایی که از جانب یک فرد یا سازمان به فرد یا سازمان دیگری پرداخته می شود و اصل پرداخت به همراه میزان مشخصی از سود طی زمان مشخص باز گردانده می شود.»

صندوق سرمایه‌ چیست و انواع آن را بشناسیم

صندوق سرمایه‌ چیست و انواع آن را بشناسیم

بسیاری از صاحب نظران علوم مدیریت و اقتصاد اعتقاد دارند که افراد معمولا دو راه برای کسب درآمد دارند. یکی از آنها کسب تخصص و فعالیت شغلی در یک حوزه مشخص است که تقریبا اکثرا آحاد جامعه به دنبال آن هستند و کم و بیش به آن نیز می‌رسند. اما روش دوم درآمدزایی از طریق سرمایه‌گذاری است که اتفاقا درصد کمی از افراد جامعه نسبت به آن آگاه هستند. با این حال، سرمایه‌گذاری نیاز به دانش و تخصص خاص خود دارد و نمی‌توان یک شبه و بدون در نظر گرفتن برخی پارامترها، به سود رسید. صندوق سرمایه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از بهترین راه‌ها برای سرمایه‌گذاری افراد محسوب می‌شوند که در این مقاله قصد داریم تا ضمن اشاره به تعریف و انواع مختلف آن، به این مساله بپردازیم که آنها چگونه می‌توانند ما را در دنیای سرمایه‌گذاری یاری دهند.