• از صفر تا صد وام

    وام چیست؟

    احتمالا همه ما به خوبی می دانیم که وام چیست و با معنای آن آشنا هستیم. اما اگر قرار باشد یک تعریف کلی لغوی برای آن بنویسیم جامع ترین تعریف احتمالا این خواهد بود که: «وام یعنی پول، ملک، کالا و یا هر نوع دیگری از دارایی که از جانب یک فرد یا سازمان به فرد یا سازمان دیگری پرداخته می شود و اصل پرداخت به همراه میزان مشخصی از سود طی زمان مشخص باز گردانده می شود.»

فرصت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه کم چیست؟

فرصت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه کم چیست؟

اکثر افراد یک جامعه به لحاط اقتصادی جزء طبقات متوسط محسوب می‌شوند. طبقه‌ای که بعد از مدت‌ها کار و فعالیت مبالغی پول را پس‌انداز کرده و به دنبال این است که آن را در یک محل مطمئن سرمایه‌گذاری کند. به همین دلیل بسیاری از افراد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری با پول کم یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری با 10 میلیون و مبالغی در این حدود را از یکدیگر جویا می‌شوند. بدون شک برای هر مقدار سرمایه، می‌توان حداقل یک گزینه سرمایه‌گذاری یا بیشتر را در نظر گرفت. اما مساله این است که باید بر روی کدام فرصت‌های سرمایه‌گذاری تمرکز کرد؟ چرا که هر گونه خطا در عمل سرمایه‌گذاری ممکن است به قیمت از دست رفتن کل پس‌انداز و سرمایه فرد شود. ما در اینجا به چندین فرصت سرمایه‌گذاری با پول کم اشاره می‌کنیم که برای طیف زیادی از آحاد جامعه می‌تواند قابل پیگیری باش