تهران- بلوار نلسون ماندلا- ساختمان مرکز تجارت ایران (برج مشکی)- پلاک ۲۱۶ -طبقه ۸
English 021 26291388

تاریخ انتشار:1399/04/10

پنجم ژوئن، روز گرامی‌داشت طبیعت (محیط زیست) نام دارد و هر سال یک شهر به عنوان میزبان اصلی، این روز را گرامی می‌دارد تا دولت‌ها، کسب وکارها، افراد مشهور و همه شهروندان به تمرکز بر رفتار صحیح با محیط زیست ترغیب شوند.