تهران- بلوار نلسون ماندلا- ساختمان مرکز تجارت ایران (برج مشکی)- پلاک ۲۱۶ -طبقه ۸
English 021 26291388

تاریخ انتشار:1399/03/31

در سال ۲۰۱۷ سهم بخش کشاورزی بالغ بر ۶.۴ درصد ارزش کل تولید ناخالص جهانی بوده که تقریباً بیش از ۸.۲ تریلیون دلار را شامل می‌شده است. در ایران سهم کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی تقریباً ۱۲ درصد است که نرخی بالا در میان کشورهای جهان محسوب می‌شود. برای مثال سهم کشاورزی در اقتصاد آلمان تقریباً یک درصد، در فرانسه تقریباً دو درصد و در ژاپن تقریباً ۱.۲ درصد است. این میزان در چین و هند نیز به ترتیب هشت و ۱۶ درصد برآورد می‌شود. براساس برآوردها برای استحصال هر واحد ارزش افزوده در کشاورزی نیازمند چهار واحد سرمایه‌گذاری هستیم در صورتی که این سرمایه‌گذاری در صنعت شش واحد است. ایجاد اشتغال برای هشت نفر در کشاورزی نیازمند هشت میلیارد تومان است که این رقم سرمایه‌گذاری در صنعت ۲۱ میلیارد تومان و در خدمات ۲۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود.