حامی اولین دوره مسابقات کشوری ماهیگیری ورزشی

حامی اولین دوره مسابقات کشوری ماهیگیری ورزشی

گروه مشاورین جاوید در راستای مسئولیت اجتماعی خود و همچنین حمایت از ماهیگیران کشور برای اولین بار با همکاری کلوپ ماهیگیری دریاچه چیتگر اقدام به برگزاری مسابقات ماهیگیری کشوری کرد.