اهمیت اهلیت متقاضی در فرآیند تامین مالی

۱ تیر ۱۳۹۸
103 بازدید
اهلیت متقاضی در طرح توجیهی

اهلیت متقاضی در اخذ تسهیلات
به طور کلی طرح توجیهی فنی- اقتصادی شامل ۳بخش اساسی و کلیدی شامل مطالعات بازار، مطالعات فنی، مطالعات مالی و اقتصادی می باشد که بخش سوم آن نیز توسط نرم افزار کامفار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نهاد مالی تامین کننده تسهیلات علاوه بر بررسی اطلاعات و نتایج ۳بخش عنوان شده در مطالعات امکان سنجی تجاری سازی ایده به محصول، اهلیت متقاضی را نیز مورد بررسی فرا می دهد که در این مقاله قصد داریم این موضوع را بیشتر باز کنیم. با گروه مشاورین جاوید همراه باشید.
همانگونه که گفته شد کارشناس اعتبارسنجی پرونده درخواست تسهیلات هر بنگاه یا فعال اقتصادی از ۲منظر بررسی نتایج هریک از فصل های طرح توجیهی و همچنین ارزیابی اهلیت متقاضی پرونده شخص حقیقی و یا حقوقی را مورد سنجش قرار میدهد. در نتیجه میتوان گفت جهت دریافت تسهیلات نیاز است دو بخش به طور مجزا بررسی شده و حتما به تایید کارشناس مربوطه برسد. از این رو اهمیت اهلیت متقاضی در فرآیند بررسی تامین مالی نمایان می گردد لذا می توان گفت این مهم نقش تعیین کننده ای در تایید پرونده دارد.
متقاضی دریافت تسهیلات می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد لذا با در نظر گرفتن این مهم می توان پارامترها و معیارهای معینی را برای سنجش اهلیت متقاضی معرفی نمود. در ابتدا به معرفی معیارهای اعتبارسنجی شخص حقوقی می پردازیم:
۱- بررسی سابقه شرکت:
در این بخش مواردی همچون طول مدت فعالیت، سال تاسیس، سرمایه ثبت شده، موضوع فعالیت بر اساس اساسنامه شرکت و… معرفی می گردد، لازم به ذکر است که موضوع فعالیت شرکت و نوع درخواست تسهیلات باید منطبق بر فعالیت ذکر در اساسنامه باشد.
۲- سرمایه ثبت شده و سهامداران:
نوع سرمایه ثبت شده شرکت (با نام، بی نام، ممتاز و…) بر اساس آخرین آگهی تغییرات، مبلغ اسمی هر سهم، اسامی سهامداران از جمله پارامترهایی هستند که باید بررسی شوند.
۳- مدیران شرکت:
بررسی سابقه فعالیت اجرایی و سوابق تجربی اعضا هیئت مدیره بخصوص مدیرعامل، توانایی مدیران در تعیین استراتژی های درست در راستای منافع شرکت و همچنین نحوه درست مصرف تسهیلات در فعالیت اصلی شرکت، تاریخ انتصاب و… باید در این بخش اظهار شود.
۴- مجوزهای قانونی و حسن انجام کارها:
کلیه مجوزهای قانونی اخذ شده از سازمان های تابع (با ذکر شماره تاریخ صدور و انقضا)، در این معیار باید آورده شود، از جمله این مجوزها می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
در مورد صنایع فعال در شهرک های صنعتی، لکه های صنعتی و… شامل کارت گواهی فعالیت صنعتی، جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و همچنین جواز طرح توسعه با ذکر نام محصول و ظرفیت آن می باشد.
در مورد معادن شامل پروانه اکتشاف گواهی کشف و… در مورد صنایع چاپ: مجوز از وزارت ارشاد، پروانه نشر کتاب، و… بخش کشاورزی: جواز از وزارت جهاد کشاورزی، پروانه چاه و…
۵- بررسی وضعیت مالی شرکت:
توانمندی های مالی شرکت یکی از بخش ها مهم ارزیابی اهلیت متقاضی را تشکیل می دهد، وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی و باتوجه به نسبت های مالی شرکت مانند نسبت سودآوری، نسبت نقدینگی، نسبت آنی، به همراه وضعیت بدهی ها و دارایی های جاری، ارزش دارایی های ثابت و نامشهود و… محاسبه می شود.

۶- توانمندی های متقاضی
توانمندی های بالقوه و بالفعل متقاضی و همچنین مهیا بودن زیرساخت ها و امکانات موجود، و البته وجود سابقه احداث یا توسعه طرح مشابه از جمله مسائلی است که وضعیت اعتباری متقاضی اخذ تسهیلات را بهبود می بخشد.

۱-۶- توانمندی های متقاضی در کسب سهم مناسبی از بازار طرح:
دارا بودن حسن شهرت متقاضی بواسطه حضور مستمر در بازار و همچنین خوشنامی و اعتبار در بازار مربوطه از جمله عواملی هستند که امکان حضور موفق در بازار در جهت فروش مناسب محصول تضمین می نماید.

۲-۶- توان‌مندي‌هاي بالقوه و بالفعل فني متقاضی:
نيازهاي فني در طول دوره مطالعات پیش سرمایه گذاری، شناسایی و انتخاب ماشین آلات بررسی دانش فنی توسط اعضای هیئت مدیره، مشاوران، مدیران اجرایی برآورده می شود و ایشان نقش اصلی را در ایجاد توانمندی فنی طرح دارند.

۳-۶- توان‌مندي‌هاي مالی:
به منظور شناخت توان‌مندي‌هاي مالي متقاضي اخذ تسهیلات و ساير افرادی که در طرح بنوعی دخیل هستند، سوابق مالي آنها در اين بخش مورد توجه قرار مي‌گيرد ويژگي‌هاي زير يا مواردي ديگر به عنوان نكات مثبت در طرح معرفي مي‌شود.
– مجموعه دارائي‌هاي سهامدران، اعم از دارائي‌هاي نقدي و منقول و غير‌منقول كه در واقع پشتوانه مالي سهامدران را نمايش مي‌دهد اعم از اينكه داخل يا خارج از طرح و یا اظهار شده یا نشده به مراجع قانونی باشد.
– سوابق اجرايي و مالی در خصوص ارزش و حجم ريالي پروژه‌ها و طرح‌هاي موفق قبلي كه سهامداران – هيئت مديره یا مديران طرح اجرا كرده‌اند.
– خوشنامي و اعتبار مالي متقاضي و سهامداران در صورتي‌كه با ارائه اسناد يا توضيحات مستند قابل ارائه باشد (مثل صورت‌هاي بانك كه نشان‌دهندة گردش مالي و مانده حساب است يا تسهيلات اخذ شده از نهادهاي مالي در دوره‌هاي گذشته كه بازپرداخت آنها در شرايط مطلوب انجام شده باشد).

سخن آخر
مواردی همچون سن متقاضی، میزان تحصیلات، متاهل بودن و یا مجرد بودن وی، تعداد تسهیلات دریافتی، وضعیت اعتباری تسهیلات گذشته، نداشتن قسط معوق، چک برگشتی نیز از موارد مهمی می باشد که در بررسی اهلیت متقاضی مورد توجه قرار می گیرد. در پایان می توان نتیجه گرفت که اهلیت متقاضی و اعتبارسنجی متقاضی تسهیلات به معیارهای متعددی بستگی دارد و برای هر متقاضی ممکن است یکی از معیارها بصورت شاخص‌تر مورد توجه قرار گیرد و بصورت مثبت یا منفی اهلیت و صلاحیت متقاضی را تایید یا رد نماید.

تهیه شده توسط تیم تولید محتوی گروه مشاورین جاوید

نظرات کاربران