سرمایه گذار هوشمند – معرفی کتاب در زمینه سرمایه گذاری

۲۵ بهمن ۱۳۹۷
531 بازدید
سرمایه گذار هوشمند

کتاب سرمایه گذار هوشمند یکی از ده کتاب مقدس سرمایه‌گذاری در بورس‌های جهان و الهام‌بخش بزرگترین سرمایه‌گذاران و ثروتمندان جهان ازجمله برجسته‌ترین آن‌ها وارِن بافِت است. این کتاب بطور کلی مبانی نظری سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه و به دور از ریسک در بازارهای سرمایه را تشریح می‌کند.

بنیامین گراهام نویسنده این کتاب، یکی از نظریه پردازان بزرگ سرمایه گذاری است که کتاب هایی در زمینه سرمایه گذاری در بازار سرمایه از جمله کتاب مذکور دارد.

گراهام در کتاب سرمایه‌ گذار هوشمند به توضیح مبانی سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه و کم ریسک می‌پردازد که مطالعه آن‌ها، نه تنها برای افراد متخصص بازار، بلکه برای تازه‌کاران دنیای سرمایه‌گذاری سودمند و مفید است.

کارشناسان سرمایه گذاری معتقدند، این کتاب، رهیافتی علمی و عملی را هویدا می سازد که بر آن اساس می توان بر آشفتگی های بازار چیره شد و هیجانات زودگذر شخصی و نیز جمعی موجود در بازار را به گونه ای نادیده گرفت که بازدهی شخص را حداکثر سازد.

کتاب سرمایه گذار هوشمند اصول یک سرمایه گذاری موفق و ایمن را می آموزد و برای بهبود مهارت های سرمایه گذاری در بازار، کارآیی بسزایی دراد.

شیوه ای از سرمایه گذاری که ریسک از دست دادن همه چیز را ندارد سرمایه گذاری هوشمند است. این اصطلاحی ست که برای اولین بار خود بنیامین گراهام مطرح می کند.

گراهام می گوید: یک عملیات سرمایه گذاری، عملیاتی است که از آن راه درست تحلیل می تواند از ایمنی بازگشت اصل سرمایه و بازدهی کافی آن اطمینان حاصل نماید.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش ذاتی روشی بنیادین از سرمایه‌گذاری است که بر آن اساس، سرمایه‌گذار به جای مطالعه رفتار قیمت‌های سهام در بازار که اخیراً در بازار کشور ما نیز بسیار رایج شده است، به بررسی ارزش ذاتی شرکت براساس معیارهای اصولی تعیین ارزش می‌پردازد.

کتاب فوق در پانزده فصل نوشته شده است که در اینجا بطور اختصار بیان می کنیم.

فصل اول در مورد تفاوت سرمایه گذاری و سفته بازی ست که گراهام به مفهوم دقیق این دو مقوله می پردازد و تفاوت های معنایی و بنیادین آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

فصل دوم درباره تورم و سرمایه گذار است بطوری که در این فصل مطرح می شود که کاهش قدرت خرید و به دنبال آن کاهش ارزش پول که به دنبال تورم ایجاد می شود، به طور زیادی تفکر بازار سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. سرمایه گذار تنها به دلیل عدم اطمینان از آینده نمی تواند تمام دارایی خود را در یک سبد بگذارد تا فقط اوراق قرضه بخرد.

فصل سوم، دلیل اهمیت مطالعه تاریخچه بازار سرمایه را بررسی می کند. بررسی تاریخچه بازار سهام از لحاظ قیمت ها و درآمدها برای رسیدن به نتایج مطلوب در این بازار امری ضروری به شمار می رود.

فصل چهارم، شیوه سیاست گذاری عمومی سبد را مورد بحث قرار می دهد با این نکته که این همیشه یک اصل محکم و پایدار بوده است که کسانی که نمی توانند خطرپذیری بیشتری تحمل کنند، باید به نسبت، پاداش کم تری هم از سرمایه گذاری خود دریافت کنند.

فصل پنجم، سرمایه گذار تدافعی و سهام عادی را مطرح می کند. دو مزیت برای سهام عادی مطرح شده است. اول اینکه سهام دارای درجه قابل ملاحظه ای از اطمینان در حفاظت از پول سرمایه گذار در مقابل تورم است در حالیکه اوراق قرضه هیچ حفاظتی ایجاد نمی کند. امتیاز دوم سهام عادی مربوط به بازدهی متوسط آن طی سالیان است که این امتیاز برای سرمایه گذاری است که هم سود تقسیمی بیشتر از اوراق قرضه اش را دریافت نموده و هم آن را مجددا در همان سهم سرمایه گذاری کرده است.

فصل ششم و هفتم، در تعاریف سیاست گذاری برای سرمایه گذار تحلیل گر مطرح می شود به نحوی که سرمایه گذار تحلیلگر در سهام عادی را می توان به چهار بخش تقسیم نمود.

  1. خرید در بازارهای فروشنده و فروش در بازارهای خریدار.
  2. خرید دقیق سهام پروازی انتخاب شده.
  3. خرید اوراق تحت شرایط چانه زنی از انواع مختلف.
  4. خرید در موقعیت های خاص.

یکی دیگر از رهیافت هایی که برای یک سرمایه گذار تحلیلگر وجود دارد، این است که باید بر روی شرکت های بزرگ و غیر محبوب تمرکز کند. یعنی شرکت های بزرگی که به دوره ای از بی توجهی بازار وارد شده اند.

فصل هشتم به بررسی سرمایه گذار و نوسانات بازار می پردازد.

فصل نهم نیز به تحلیل اوراق برای سرمایه گذار غیر متخصص می پردازد. این مسئله مطرح است که یک تحلیلگر اوراق، بازده عملی و موقعیت مالی شرکت را خلاصه می کند، نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهایش را کشف می کند.

فصل دهم نکات ایده آلی را در مورد سود هر سهم می دهد.

و فصل یازدهم تا پانزدهم بصورت تیتروار به شرح زیر بحث می شود:

فصل یازدهم : مقایسه ای بین چهار شرکت بورس

فصل دوازدهم : انتخاب سهام برای سرمایه گذار تدافعی

فصل سیزدهم : انتخاب سهام برای سرمایه گذار تحلیل گر

فصل چهاردهم : سهام داران و مدیریت شرکت، سیاست تقسیم سود

فصل پانزدهم : حاشیه ی امنیت به عنوان مفهوم مرکزی سرمایه گذاری

به طور کلی می توان گفت کتاب سرمایه گذار هوشمند در مواردی نظیر وضعیت مالی به قدر کفایت، پایستگی درآمد، تقسیم سود، نسبت مناسب قیمت به دارایی به خوبی نکات مفیدی را بیان می کند که برای هر سرمایه گذاری در بازار به شدت کارایی دارد.

بنجامین گراهام نویسنده کتاب، که امروزه به عنوان پدر سرمایه‌گذاری بر مبنای ارزش‌گذاری شناخته می‌شود، روشی مبتنی بر تحلیل ارائه داد تا سرمایه‌گذاران را که بیش از آنکه مانند انسان‌های منطقی عمل کنند، به طور کورکورانه از یکدیگر تقلید می‌کردند، با دیدگاهی جدید و علمی آشنا کند.

همچنین در این کتاب، گراهام مفهوم کمینه ساختن ضرر را توضیح می‌‌دهد، که شامل سرمایه گذاری در بلندمدت می‌‌شود.
گروه تامین سرمایه جاوید ضمن معرفی این کتاب برای مطالعه سرمایه گذاران، یکی از گزینه های ایده آل برای مشاوره در حوزه سرمایه گذاری مطمئن مطرح است.

نظرات کاربران