مسئولیت اجتماعی

گروه جاوید در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود به عنوان تنها حامی اولین دوره مسابقات ماهیگیری ورزشی کشور در کنار این ورزش دوست دار محیط زیست قرار گرفت و با همکاری باشگاه ماهیگیری تهران، مجموعه بام لند و جمعی از ماهیگیران با سابقه و طبیعت دوست کشور اولین دوره مسابقات ماهیگیری ورزشی کشوری را در دریاچه شهدای خلیج فارس واقع در بام لند برگزار نمود.