پیام مدیرعامل گروه جاوید

پیام مدیرعامل - گروه جاوید

صفحه اصلی سخن مدیرعامل

سخن مدیرعامل

در تمامی جوامع پیشرفته، کارآفرینان قابل احترام ترین اقشار جامعه هستند. آنان تعهدی را می پذیرند به وسعت ترقی یک جامعه و بعضاً رشد تمامی بشریت آنها هستند که قدم از دایره رفاهی خود بیرون گذاشته و تمام مخاطرات را به جان می خرند تا دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند.
تمام کارآفرینانی که در راستای نیل به هدفشان قله های موفقیت را یکی پس از دیگری فتح کرده و به پیش می‌روند، یک وجه مشترک دارند. آنان همواره در تمام حوزه های غیرتخصصی خویش از حضور مشاورانی زبده و امین بهره می برند و به جرأت می توان گفت یکی از مهمترین این حوزه ها، بخش مشاوره سرمایه گذاری، مطالعات امکان سنجی، پوشش ریسک، مطالعات بازار و راهکارهای تامین سرمایه های لازم است که در واقع نوعی آینده پژوهی است؛ درخصوص هر طرح اقتصادی و با نگاهی اجمالی به اکثر طرح‌ها و پروژه های نیمه تمام و یا شکست خورده در تمامی بخشها، جای خالی این مشاوره، به وضوح دیده می شود.
گروه مشاورین جاوید سرمایه صدرا، شرکتی است بنا شده بر پایه آرمانی بزرگ و مقدس که همانا به کار بستن تمامی توان و تلاش خود جهت پیشگیری از هدر رفت سرمایه های معنوی و مادی این مرز و بوم است.
ما در این گروه همواره می کوشیم تا با افزودن به دانش فنی و بهره گیری از تجربیات گذشته، ضامن حفظ منافع ذی‌نفعمان و به تبع آن رشد و ارتقاء صنعت و تجارت میهن عزیزمان باشیم و این تعهد موجب شده که از زمان آغاز فعالیت گروه متبوعمان، نام گروه جاوید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در کنار صدها طرح و پروژه موفق قرار گیرد.
پذیرفته شدن گروه جاوید به عنوان مشاوری امین، در صنعت خدمات مالی توسط کارآفرینان موفق ایرانی مسئولیت‌مان را برای حفظ اعتبار این نام دو چندان خواهد کرد و از خداوند متعال برای خود و تمامی همکارانم در این گروه توفیق حفظ شایستگی اعتماد شما مشتریان گرامی را مسألت می نمایم.

                                                                                                                                                                        بهترین ها را برای شما آرزومندم،                                                                                                                                                                                         حسین مرادی