کم ریسک ترین استان برای سرمایه گذاری کدام است؟/ صنعت ساختمان، ناامن‌ترین سرمایه گذاری

۹ بهمن ۱۳۹۷
534 بازدید

به گزارش سایت گروه جاوید؛ سرمایه گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورهاست که با افزایش آن انتقال فناوری و رشد بهره وری محقق می‌شود، سرمایه انسانی تشکیل می‌شود، صادرات تقویت شده و رقابت پذیری بهبود می‌یابد.

در این گزارش براساس چند شاخص، نماگر و مؤلفه امنیت سرمایه گذاری در ایران به تفکیک استان‌ها در سال ۹۷ مورد بررسی قرار داده‌ایم.

شاخص‌های امنیت سرمایه گذاری شامل تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، عملکرد دولت محسوب می‌شوند.

ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در ایران در حوزه کاری نفت خام وگاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز با رتبه ۶/۱۱ بهترین کسب نموده و در حوزه کاری صنعت ساختمان بدترین نمره به خود اختصاص داده.

اما شاخص‌های امنیت سرمایه گذاری و سنجش آن که مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض رتبه نخست را دارد و ثبات اقتصاد کلان رتبه آخر شمرده می‌شود.

حال با کمی دقت نگاهی به وضعیت استان‌ها بر اساس شاخص‌ها ارزیابی امنیت سرمایه گذاری می‌پردازیم.

استان اردبیل رتبه نخست در تعریف و تضمین حقوق مالکیت قراردارد

استان هرمزگان در شاخص ثبات اقتصاد کلان رتبه نخست کسب نموده

استان مازندران بهترین وضعیت بر اساس نماگر ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی به خود اختصاص داده، استان مرکزی برترین استان از ابعاد شفافیت و سلامت اداری قرار دارد و استان سیستان و بلوچستان از نظر شاخص فرهنگ وفای به عهد و صداقت و دوستی در جایگاه نخست بین استان‌ها قراردارد.

استان بوشهر با بالاترین رتبه شاخص مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض را در سطح کشور کسب نموده و استان همدان و کردستان عملکرد دولت جایگاه مطلوب بوده است.

نظرات کاربران