چالش اینستاگرامی #بخندو_عیدی_بگیر

بخند و روزانه 500هزارتومان از گروه مشاورین جاوید جایزه بگیر

مشاوره تامین مالی

اگر به دنبال راهکار مناسب جهت تامین مالی پروژه و یا کسب و کار خود هستید، ما با 10 سال سابقه فعالیت در حوزه مشاوره سرمایه گذار و تامین مالی و همچنین تعامل با انجمن ها و شرکت های سرمایه گذاری، می‌توانیم به شما در شناسایی بهترین راهکار جهت تامین سرمایه مناسب کمک کنیم. کافی است زمانی را برای گفت و گو مشخص کنید. با تکمیل اطلاعات فرم ذیل مشاوران ما در تاریخ و زمان انتخاب شده با شما تماس می گیرند. اطلاعات شما نزد گروه مشاورین جاوید محفوظ خواهد ماند.
 • اطلاعات هویتی:

 • نامنام خانوادگی
 • مشخصات شغلی:

 • هرگونه جواز تاسیس، پروانه کسب و... برای فعالیت
 • وثیقه:

 • نوع وثیقه ای که می توانید جهت ضمانت قرار دهید را مشخص نمایید
 • واحد: ریال
 • درخواست:

 • واحد: ریال
 • انتخاب تاریخ تماس:

 • :
#بخندو_عیدی_بگیر