دسته‌بندی نشده

۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 157 webadmin

سرمایه گذار هوشمند

این کتاب در چند فصل نوشته شده است. ابتدا کیوساکی که خود سرمایه گذار و کارآفرین موفقی است در مقدمه کتاب این چنین می نویسد که: من...

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده