ارائه طرح توجیهی کاربرد های متفاوتی دارد، یکی از کاربردهای آن جهت اخذ وام می باشد. در واقع برای گرفتن وام با طرح توجیهی یکی از مدارکی که بانک ها از متقاضیان وام درخواست می کنند طرح توجیهی پروژه ای که قرار است برایش وام گرفته شود، می باشد. به دلیل آنکه بانک می خواهد به نوعی با متقاضی شریک شود، بدین منظور بایداطمینان لازم کسب شود تا بداند این طرح چه زمانی و به چه میزانی به سود می رسد؟ 
بانک ها فرمت های متفاوتی جهت تدوین طرح توجیهی دارند، بنابراین بانک عامل تعیین کننده فرمت طرح توجیهی می باشد و از سوی دیگر نقش دیگری در تعیین میزان هزینه تدوین طرح توجیهی دارد. به همین دلیل وقتی متقاضیان با شرکت های مشاور سرمایه گذاری جهت تدوین طرح توجیهی تماس می گیرند، یکی از سوالات مشاوران از آنان بانک عامل است، اینکه مشاور بداند این طرح به چه بانکی و با چه فرمتی باید نگارش شود تا مورد تائید بانک مورد نظر قرار بگیرد بسیار مهم است زیرا یکی از تعهدات مشاوران دفاع از طرح توجیهی که تدوین نموده اند می باشد که باید نسبت به طرحی که می نویسند آگاه باشند.
اولین و مهمترین نکته در نزد بانک برای تائید و یا عدم تائید طرح توجیهی، نگارش طرح توجیهی توسط مشاوران امین بانکی است. همان مشاورانی که با ارزیابی های متعدد توسط کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی توانستند گرید لازم جهت تدوین طرح توجیهی را کسب نمایند.

همچنین مرحله ارزیابی طرح به وسیله مشاوران بانک صورت می پذیرد تا بررسی نمایند، مطالعات امکان سنجی نوشته شده با چه اطلاعات و آماری تدوین و تحلیل شده است، آیا آمار و اعداد بروز و مستند می باشند؟ در واقع اطلاعات موجود در طرح توسط بانک، راستی آزمایی می شود. تا بدانند توجیه پذیر بودن طرح بر اساس روش های مورد تائید بانک انجام شده یا خیر…
در نهایت بعد از ارزیابی های متعدد طرح توجیهی توسط بانک پس از آن که مورد تائید قرا گرفت، آن مطالعات امکان سنجی طرح مورد قبول قرار گرفته و وارد مرحله های بعد می شود.

 

وام و تسهیلات

از آنجا که منابع بانک ها محدود است، تصمیم گیری برای اعطای وام یا تسهیلات توسط بانکها به متقاضیان ، بر اساس محاسبات موجود در طرح توجیهی انجام میشود. به همین دلیل طرح های توجیهی که برای بانک ها نوشته می-شوند، باید منطبق بر استانداردها و فرمتهای بانکی باشند. 
چنانچه پروژه مورد نظر از اولویت های بانک باشد، طرح توجیهی آن مورد بررسی قرار میگیرد. طرحهای توجیهی که برای بانک نوشته میشود، نشان می دهد متقاضی از لحاظ اهلیت و صلاحیت مدیران، شاخص های مالی و سود آوری، توانایی کافی در بازپرداخت تسهیلات را داراست. طرح هایی با سود مناسب و ریسک کم ، طرحهای مناسبی برای بانکها هستند. 
بانکهای مختلف رویه های متفاوتی برای اعطای وام به طرح های اقتصادی دارند. از این رو برای ارزیابی طرحهای توجیهی فرمتها و استانداردهای متفاوتی تعریف کرده اند. 
جهت تکمیل پروژه های اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، نهادهای مختلف از جمله تسهیلات اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی با فرمهای سامانه کارا ، صندوق توسعه ملی توسط بانک های عامل ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا)، صندوق توسعه صنایع دریایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تسهیلات طرح رونق تولید اقدام به اعطای تسهیلات نموده اند. 
طرحهای توجیهی که برای بانکها، موسسات مالی و صندوق ها تدوین میشوند باید بر اساس فرمت اختصاصی بانک ها تهیه شوند.

به همین خاطر با تهیه طرح توجیهی مشخص خواهد شد بانک چه میزان برای این طرح هزینه می کند و این طرح چقدر توجیه دارد.

نظرات

برای این مطلب نظری ارسال نشده است.

ارسال نظر