از آنجا که منابع بانک ها محدود است، تصمیم گیری برای اعطای وام یا تسهیلات توسط بانکها به متقاضیان ، بر اساس محاسبات موجود در طرح توجیهی انجام میشود. به همین دلیل طرح های توجیهی که برای بانک ها نوشته می-شوند، باید منطبق بر استانداردها و فرمتهای بانکی باشند. 
چنانچه پروژه مورد نظر از اولویت های بانک باشد، طرح توجیهی آن مورد بررسی قرار میگیرد. طرحهای توجیهی که برای بانک نوشته میشود، نشان می دهد متقاضی از لحاظ اهلیت و صلاحیت مدیران، شاخص های مالی و سود آوری، توانایی کافی در بازپرداخت تسهیلات را داراست. طرح هایی با سود مناسب و ریسک کم ، طرحهای مناسبی برای بانکها هستند. 
بانکهای مختلف رویه های متفاوتی برای اعطای وام به طرح های اقتصادی دارند. از این رو برای ارزیابی طرحهای توجیهی فرمتها و استانداردهای متفاوتی تعریف کرده اند. 
جهت تکمیل پروژه های اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، نهادهای مختلف از جمله تسهیلات اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی با فرمهای سامانه کارا ، صندوق توسعه ملی توسط بانک های عامل ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا)، صندوق توسعه صنایع دریایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تسهیلات طرح رونق تولید اقدام به اعطای تسهیلات نموده اند. 
طرحهای توجیهی که برای بانکها، موسسات مالی و صندوق ها تدوین میشوند باید بر اساس فرمت اختصاصی بانک ها تهیه شوند.

به همین خاطر با تهیه طرح توجیهی مشخص خواهد شد بانک چه میزان برای این طرح هزینه می کند و این طرح چقدر توجیه دارد.  

موسسات و شرکتهایی که برای بانک طرح توجیهی(مشاور طرح توجیهی) تهیه میکنند باید توسط کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شوند.
بر همین اساس است که بهترین موسسات با ، بالاترین رتبه اعتباری معمولا صلاحیت بیشتری در ارائه طرح توجیهی و مشاوره دارند.

نظرات

برای این مطلب نظری ارسال نشده است.

ارسال نظر