طرح توجیهی یا Feasibility Study به اختصار FS خوانده می شود، زمانی که از طرح توجیهی صحبت به میان می آید منظور طرحی است که بتواند با تمرکز بر منابع موجود در یک مجموعه سود پیش‌بینی شده و زیان احتمالی آن کسب‌وکار را کشف کرده، نقاط ضعف و قوت آن را پیدا کند و ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذار به حداقل برساند.

ارائه یک طرح توجیهی علاوه بر اینکه دیدی بسیار وسیع در رابطه با آنچه برای سرمایه‌گذاری در یک مجموعه پیش‌بینی شده است به فرد متقاضی می‌دهد راهی است که می‌تواند به صاحب سرمایه این اطمینان را دهد که افرادی برای جلوگیری از ضرر احتمالی چاره‌اندیشی کرده‌اند، همچنین بررسی نقاط قدرت، ضعف، فرصت‌ و تهدیدهای مواجه یک پروژه، به تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا بتوانند بهتر تصمیم‌گیری کنند.

تجزیه و تحلیل مالی، مطالعه بازار و توجیه‌پذیری فنی بخش‌های یک طرح توجیهی را شامل می‌شوند.

در بخش تجزیه‌وتحلیل مالی توانمندی‌های فرد سرمایه‌گذار مورد بررسی قرار می‌گیرد به‌طوری که توانمندی‌های بالفعل و بالقوه متقاضی درخصوص موضوع طرح ارزیابی شده و براساس همان توانمندی‌ها به فرد طرح توجیهی ارائه می‌گردد..

در بخش مطالعه بازار، مشاور طرح توجیهی شرایط بازار را مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهد و طبق  داده های به دست آمده از بازار با اطلاعاتی که از توانمندی‌های فرد متقاضی دارد به وی طرح توجیهی می‌دهد. از جمله بخش‌های مورد بررسی این قسمت انجام تحقیقات بازار در خصوص عرضه محصول یا خدماتی است که خود می‌تواند شامل تولید داخلی و واردات محصول باشد. مشاوران سرمایه‌گذاری در این بخش به پیش‌بینی عرضه داخلی شامل پیش‌بینی طرح‌های در دست انجام و همچنین پیش‌بینی واردات محصول می‌پردازند.

در بخش توجیه پذیری فنی، کارشناسان مشاور سرمایه‌گذاری طرح توجیهی را از نظر فنی بررسی می‌کنند و به صورت کامل به ارزیابی روش تولید محصول ، مشخصات فیزیکی و خاص محصول ، کالاهای جایگزین ، استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید محصول و غیره می پردازند.  همچنین مشاوران و کارشناسان به صورت دقیق میزان سرمایه‌گذاری طرح و جزئیات آن را بحث می نمایند و نهایتا خروجی آن عدد سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه در گردش طرح توجیهی است. قسمت مهم دیگر این بخش که مشاور سرمایه گذاری ارائه می‌دهد بررسی و استخراج هزینه‌های سالیانه طرح است.

در پایان پس از کسب اطلاعات کافی در خصوص محصول یا خدمات طرح توجیهی مشاور سرمایه‌گذاری مدل کسب‌وکار را با استفاده از نرم‌افزارهای موجود در این زمینه مدل نموده و شاخص‌های اقتصادی طرح از جمله نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری ، نقطه بازگشت سرمایه‌گذاری ، نقطه سربه سر تولید ، خالص ارزش فعلی سرمایه‌گذاری و غیره را مورد بررسی و تحلیل حساسیت قرار می‌دهد و به نوعی شدنی یا نشدنی بودن طرح توجیهی را با توجه به کلیه داده های استخراج شده و خروجی نرم افزار اعلام می نماید.

تصمیم‌گیری برای آغاز یک پروژه جدید و یا سرمایه‌گذاری اولین گامی است که باید به دقت صورت گیرد و منظور از یک طرح توجیهی، ارزیابی عملی شدن یک طرح و یا روش است. در این زمینه عوامل مختلفی وجود دارند که قبل از آغاز یک پروژه نیازمند بررسی هستند که از آن جمله می‌توان تجزیه‌وتحلیل مالی، مطالعه بازار و توجیه‌پذیری فنی را نام برد. همچنین، از مهم‌ترین جنبه‌های یک طرح توجیهی، هزینه انجام عملیات و ارزشی است که از انجام عملیات بدست خواهد آمد. از این رو، هر طرح توجیهی که توانایی کاهش هزینه‌ها و افزایش ارزش به کسب و کار موجود را داشته باشد، ارزشمند است.

طرح توجیهی

 

 

 

نظرات

برای این مطلب نظری ارسال نشده است.

ارسال نظر