برترین مشاورین تامین مالی کشور


عضو رسمی انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها

عضو رسمی انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور


مشاوره تامین مالی از 500 میلیون تومان تا چندین میلیارد تومان در سریع‌ترین زمان ممکن !

برای کلیه بنگاه ها و فعالین اقتصادی جهت خرید تجهیزات و دستگاه های تولیدی و خرید دفتر کار

شماره تماس : ۰۲۱-۲۶۲۹۱۳۸۸