مطالعه بازار

ورود به هر بازار اقتصادی بدون مطالعه دقیق آن چیزی بیشتر از یک قمار نیست. به منظور ورود به بازار یا توسعه کسب و کار لازم است تا اطلاعات دقیقی از حجم بازار، رقبای اصلی موجود، شرایط حاکم در بازار و میزان سودآوری آن کسب کنیم. تدوین این اطلاعات برای هر صنعت نیازمند تیم حرفه ای و همچین پایگاه اطلاعاتی جامعی است که توانسته شرایط موجود در بازارهای مختلف را به صورت مداوم رصد کند. متخصصین ما در گروه مشاورین جاوید سرمایه صدرا ، ضمن مطالعه بازار ، با استفاده از متدهای آماری، ارزیابی و ارزشیابی به روز در دنیا اقدام به تحلیل بازار رقبا، تعیین وضعیت مشتریان و به طور کل تحلیل عرضه و تقاضای صنعت مورد نظر برای مشتریان خود می کنند. از دیگر نکات مهم در مطالعه بازار میتوان به تخمین عرضه و تقاضا در سال های آتی اشاره کرد که با استفاده از اطلاعاتی همچون میزان تولید فعلی، پروژه های در دست اجرا به منظور ورود در آینده، میزان واردات و صادرات و افزایش یا کاهش مصرف داخلی اشاره کرد. بدین ترتیب با بررسی جامع توسط متخصین، شرایط بازار برای سال های آتی مشخص می شود و امکان تعیین بهترین استراتژی های ورود یا توسعه برای مشتریان فراهم می گردد. این کار برای شروع سرمایه گذاری در یک فعالیت اقتصادی و همچنین جذب سرمایه یا دریافت تسهیلات ضروری می باشد. همچنین مطالعه بازار ، ریسک اجرایی طرح را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد. چرا که ورود به بازار، انتخاب گروه مخاطبان هدف و قیمت گذاری اولیه بر مبنای تحلیل دقیق صورت می گیرد.

انجام مطالعه بازار برای همه مشاغل

گروه مشاورین جاوید در 5 مرحله اصلی مطالعه بازار را انجام می دهد.

1. تعریف مسئله یا مشکل

2. تهیه کردن برنامه تحقیق

3. جمع آوری داده ها و اطلاعات مرتبط

4. تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشات اولیه

5. تهیه گزارشات تکمیلی و بصری به همراه راه حل ها

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس گرفته و یا اطلاعات تماس خود را ثبت نموده تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

تماس با ما
ثبت اطلاعات شما