تهران- بلوار نلسون ماندلا- ساختمان مرکز تجارت ایران (برج مشکی)- پلاک ۲۱۶ -طبقه ۸
English 021 26291388

دولتها، صاحبان شرکتها و هلیدنگهای بزرگ و حتی کسبوکارها کوچک برای شروع یک فعالیت نیاز به سرمایه دارند. این سرمایه یا از طریق داراییهای آنها تامین شده یا باید دست به تامین مالی بزنند. اما تامین سرمایه نیز روشها و ابزارهای مختلفی دارد که استفاده از هر کدام از آنها دارای شرایط خاص خود است. در واقع متناسب با شرایط پروژه و برخی پارامترهای دیگر باید نسبت به انتخاب یکی از این ابزارها اقدام کرد. در این مقاله تلاش داریم تا به مهمترین ابزارهای تامین مالی اشاره کرده و هر کدام را مختصر توضیح دهیم.