• از صفر تا صد وام

    وام چیست؟

    احتمالا همه ما به خوبی می دانیم که وام چیست و با معنای آن آشنا هستیم. اما اگر قرار باشد یک تعریف کلی لغوی برای آن بنویسیم جامع ترین تعریف احتمالا این خواهد بود که: «وام یعنی پول، ملک، کالا و یا هر نوع دیگری از دارایی که از جانب یک فرد یا سازمان به فرد یا سازمان دیگری پرداخته می شود و اصل پرداخت به همراه میزان مشخصی از سود طی زمان مشخص باز گردانده می شود.»

با انواع ابزارهای تامین مالی آشنا شویم

با انواع ابزارهای تامین مالی آشنا شویم

دولتها، صاحبان شرکتها و هلیدنگهای بزرگ و حتی کسبوکارها کوچک برای شروع یک فعالیت نیاز به سرمایه دارند. این سرمایه یا از طریق داراییهای آنها تامین شده یا باید دست به تامین مالی بزنند. اما تامین سرمایه نیز روشها و ابزارهای مختلفی دارد که استفاده از هر کدام از آنها دارای شرایط خاص خود است. در واقع متناسب با شرایط پروژه و برخی پارامترهای دیگر باید نسبت به انتخاب یکی از این ابزارها اقدام کرد. در این مقاله تلاش داریم تا به مهمترین ابزارهای تامین مالی اشاره کرده و هر کدام را مختصر توضیح دهیم.