• از صفر تا صد وام

    وام چیست؟

    احتمالا همه ما به خوبی می دانیم که وام چیست و با معنای آن آشنا هستیم. اما اگر قرار باشد یک تعریف کلی لغوی برای آن بنویسیم جامع ترین تعریف احتمالا این خواهد بود که: «وام یعنی پول، ملک، کالا و یا هر نوع دیگری از دارایی که از جانب یک فرد یا سازمان به فرد یا سازمان دیگری پرداخته می شود و اصل پرداخت به همراه میزان مشخصی از سود طی زمان مشخص باز گردانده می شود.»

مفهوم هزینه سرمایه و نقش آن در تامین مالی چیست؟

مفهوم هزینه سرمایه و نقش آن در تامین مالی چیست؟

دنیای سرمایهگذاری و تامین مالی، فرایندها و اصطلاحات مختلفی دارد که برای فعالان این حوزه نیاز است با آنها آشنایی کامل داشته باشند. هر اندازه که با واژگان، تعاریف و فرایندهای مربوطه بیشتر تسلط داشت، بهتر میتوان در این حوزه موفق بود. هزینه سرمایه یکی از اصطلاحات رایج در حوزه اقتصاد، مدیریت، حسابداری و خصوصا سرمایهگذاری و حوزه تامین مالی به شمار میرود. در این نوشتار قصد داریم تا به مفهوم هزینه سرمایه و نقش آن در تامین سرمایه بپردازیم.