تهران- بلوار نلسون ماندلا- ساختمان مرکز تجارت ایران (برج مشکی)- پلاک ۲۱۶ -طبقه ۸
English 021 26291388

اکثر افراد یک جامعه به لحاط اقتصادی جزء طبقات متوسط محسوب می‌شوند. طبقه‌ای که بعد از مدت‌ها کار و فعالیت مبالغی پول را پس‌انداز کرده و به دنبال این است که آن را در یک محل مطمئن سرمایه‌گذاری کند. به همین دلیل بسیاری از افراد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری با پول کم یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری با 10 میلیون و مبالغی در این حدود را از یکدیگر جویا می‌شوند. بدون شک برای هر مقدار سرمایه، می‌توان حداقل یک گزینه سرمایه‌گذاری یا بیشتر را در نظر گرفت. اما مساله این است که باید بر روی کدام فرصت‌های سرمایه‌گذاری تمرکز کرد؟ چرا که هر گونه خطا در عمل سرمایه‌گذاری ممکن است به قیمت از دست رفتن کل پس‌انداز و سرمایه فرد شود. ما در اینجا به چندین فرصت سرمایه‌گذاری با پول کم اشاره می‌کنیم که برای طیف زیادی از آحاد جامعه می‌تواند قابل پیگیری باش