تهران- بلوار نلسون ماندلا- ساختمان مرکز تجارت ایران (برج مشکی)- پلاک ۲۱۶ -طبقه ۸
English 021 26291388

شما در کسب¬وکار خود احتمالا نیاز به دسترسی به سرمایه را از طریق تامین مالی خواهید داشت، مگر اینکه کسب‌وکاری در حد شرکت اپل داشته باشید. در حقیقت، حتی بسیاری از شرکت های بزرگ به طور معمول درخواست تزریق منابع مالی را برای انجام تعهدات کوتاه¬مدت دارند. برای مشاغل کوچک، پیدا کردن یک مدل مالی مناسب از اهمیت حیاتی برخوردار است.

اگر تا به حال سریال «Shark Tank» در شبکه ABC را تماشا کرده باشید، ممکن است یک ایده کلی در مورد چگونگی تأمین مالی از طریق سهام داشته باشید. تأمین مالی سهام از طریق سرمایه¬گذاران تأمین می¬شود این سرمایه¬گذاران اغلب به عنوان سرمایه¬گذار خطر پذیر یا سرمایه گذار فرشته شناخته می¬شوند. یک سرمایه¬گذار خطر¬پذیر اغلب یک شرکت است نه یک فرد.