همکاری با ما

گروه مشاورین جاوید از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد.

شما برای پیوستن به ما، می‌توانید رزومه خود را برای هر یک از موقعیت های شغلی لیست شده زیر ارسال نمایید و کارشناسان گروه مشاورین جاوید با شما تماس خواهند گرفت.

مشاوره تامین مالی
ارسال مستقیم رزومه

در صورت نداشتن رزومه می توانید از رزومه ساز گروه مشاورین جاوید استفاده نمایید.

رزومه ساز