صنعت ورزش، تولید، نوآوری، توسعه تکنولوژی، محیط زیست

۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 387 ادمین سایت

چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری اقتصادی در صنعت ورزش در تایوان

سایت گروه جاوید – صنعت ورزش در تایوان به شدت تحت تاثیر از توسعه و رشد ورزش جهان است که با رشد و چالش هر روزه در طی سال ها...

ادامه مطلب
ایده های سرمایه گذاری