لب سیاه

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ 904 ادمین سایت

تجارت پرسود مروارید با صدف‌های مرغوب خلیج فارس

سایت گروه مشاورین جاوید–  کشور ژاپن در صنعت مروارید پیش‌رو بوده است. بعد از صید صدف از دریاها، به پرورش آن‌ها پرداختند و ...

ادامه مطلب
ایده های سرمایه گذاری