پدر پولدار پدر بی پول

۲۵ بهمن ۱۳۹۷ 301 webadmin

پدر پولدار پدر بی پول – معرفی کتاب در زمینه سرمایه گذاری

این کتاب یکی از کتاب هایی ست در جهت رسیدن به موفقیت های مالی. پدر پولدار،پدر بی پول کتابی است نوشته رابرت کیوساکی و شارون ال لک...

ادامه مطلب
اخرین مقالات