کشت زعفران،کشاورزی،سرمایه گذاری،کم آبی،محصول

۲۵ بهمن ۱۳۹۷ 1201 ادمین سایت

کشت زعفران؛ سرمایه گذاری رویِ «گران قیمت دوست داشتنی»

سایت گروه جاوید– زعفران گیاهی چند ساله است که بطور کل در نواحی خشک و نیمه خشک رویش دارد.گیاه ارزشمند زعفران هم مثل دیگر م...

ادامه مطلب
ایده های سرمایه گذاری